Política de cancelacion

El seu anunci serà despublicat de la nostra web Formentera Pura sense cap reemborsament pels motius següents:

1.- Detectar un frau a l'anunci de casa seva, com ara número d'ET incorrecte o falsificat.

2.- Es comprovarà el número d'ET a les llistes oficials i el nom comercial de la mateixa, que ha de ser aquella amb la qual s'ha rebut la llicència turística, totes dues han de coincidir.

3.- Si es detecta en algun moment que amb un número d'ET determinat s'està oferint un habitatge alternatiu o no corresponent al número facilitat a Formentera Pura.

4.- Si es detecta que l'ET és comercialitzada per més d'una persona.

( referent a aquest punt a la fitxa de propietari falta l'espai del comercialitzador)

5.- Si es detecta que l'ET està sent registrada amb una capacitat superior a la legalment reconeguda.

6.- Les fotografies, adreça, dades d'interès del vostre ET ha de coincidir amb l'ET registrada al Consell, si es detecta que la informació sol·licitada no correspon amb la llicència atorgada serà despublicada o no admesa.